Nasze produkty

Beton :

Klasy wytrzymałości od C8-10 (B-10) do C45/50 (B50)

Zaprawy murarskie:

M10 – M15

Szlichty:

Rz-80 do Rz-120

Stabilizacje cementowe:

Beton architektoniczny

Na życzenie klienta przygotowujemy