Nasze produkty

  • Beton towarowy :

Klasy wytrzymałości od C8-10 (B-10) do C45/50 (B50)

  • Zaprawy murarskie:

M10 – M15

  • Szlichty:

Rz-80 do Rz-120

  • Stabilizacje cementowe.
  • Beton architektoniczny.
  • Na życzenie klienta przygotowujemy praktycznie każdy rodzaj betonu projektowanego.